Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános szerződési feltételek

http://www.karsaigardenshop.hu – hatályos ettől a naptól: 2021. október 1.

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Zöldfal Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást a www.karsaigardenshop.hu weboldalon keresztül igénybe vevő Vevő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük látogatóinkat, hogy internetes áruházunk használatát, illetőleg a vásárlást megelőzően figyelmesen olvassák el Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetértenek és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Ez azért fontos, mert az internetes áruház nyújtotta szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai:

Név: Zöldfal Zrt.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 12.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 12.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-10-001391

Adószám: 10783964-2-07

Képviselő: Jankovics Roland

Telefonszám: +36 22 510 010

E-mail: karsaigardenshop@karsai.hu

Honlap: www.karsaigardenshop.hu

Bankszámlaszám: 10700093 – 67513341 – 51100005

Telefonos Ügyfélszolgálat:

E-mail: fodelevics.tibor@karsai.hu

Telefonszám: +36202233822

Postacím: Zöldfal Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 12.

Ügyintézési idő: H – P  8:00 – 16:00

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  Shoprenter Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség: +36-1/234-5012

Weboldal: www.shoprenter.hu

Fogalmak:

Felek: Vevő és Eladó együttesen

Vevő: Aki az Eladó internetes áruháza által nyújtott vásárlási, megrendelési szolgáltatását igénybe veszi, azaz a www.karsaigardenshop.hu felületen Terméket megrendel, vásárol, illetve az Eladó internetes felületét használja.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Honlap: a www.karsaigardenshop.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében, a szerződés megkötése érdekében, szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a  címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötne meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. A Termékek részletes ismertetése a Terméknél a Részletek/Leírás fül alatt található.

Termék vételára: A Honlapon található Termékek bruttó összegben megjelölt vételára magyar forintban megadva. Az akciós árak a megjelölt időpontig, visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát minden esetben fenntartjuk.

Szállítási díj: A Honlapon az egyes Termékeknél megjelölt szállítási díj

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: Eladó a komposztáló ládára és a magaságyásra a vásárlástól számított 1 év jótállást vállal.

Vonatkozó jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

ÁSZF hatálya, elfogadása:

Eladó és Vevő között létrejövő szerződés tartalmát jelen ÁSZF határozza meg. Jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket. Ön megrendelése véglegesítés előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.karsaigardenshop.hu weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A szerződés nyelve, formája:

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar, a szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

A honlap használata:

A vásárlás regisztrációhoz kötött. A www.karsaigardenshop.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

Regisztráció

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Szükséges egy valós e-mail cím és jelszó, valamint vezeték és keresztneve megadása. A Vevő a weboldalon történő regisztrációjával is kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Eladó semmiféle felelősséget nem vállal a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibákért, problémákért, szállítási késedelemért.

Eladót továbbá nem terheli felelősség azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy illetéktelen személyek számára nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A regisztrációt követően a Belépés menüpont alatt az e-mail cím és a jelszó megadásával tud a webáruházba belépni. A Fiókom menüpont alatt van lehetősége a fiókadatok, címadatok, jelszócsere indítására. Itt tudja korábbi rendeléseit megnézni, valamint itt tud hírlevelünkre feliratkozni, arról leiratkozni.

Árak:

Az árak forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árakat változtassa, a változtatás nem terjed ki a már megkötött szerződésekre, a változás a weboldalon megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, magyar forintban megadott összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Amennyiben az Eladó minden odafigyelése, gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra (pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0,- Ft-os vagy 1,- Ft-os árra), akkor az Eladó nem kötelezhető a Terméket a hibás áron szállítani, helyette felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat a vásárlási szándékától.

Eljárás hibás ár esetén:

Hibásan feltüntetett árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a 0 Ft-os ár, a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár.

Hibás ár esetén Eladó felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Vásárlás folyamata:

A Termék kiválasztása:

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva találja meg az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja meg a termék fotóját, a termékre vonatkozó ismertető leírást és a termék árát. Az Eladó által forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasításait a termékhez mellékeli. Amennyiben mégsem kapja meg Vevő a használati utasítást, köteles azt Eladó felé jelezni, a pótlást kérni.

Kosárba helyezés:

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a terméket a kosárba, amely kosárba helyezés még nem keletkeztet fizetési-, vagy vásárlási kötelezettséget, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Kosár megtekintése:

A Kosár tartalmát megtekintheti a weboldal jobb oldalán a felső sarokban található kosár ikonra kattintva. A Kosár tartalmát módosíthatja (tetszés szerint terméket törölhet, újabb terméket helyezhet be, darabszámot módosíthat), törölheti a teljes kosár tartalmat mindaddig, amíg a Tovább a pénztárba feliratra nem kattintott.

A rendelés véglegesítése:

Amikor a Vevő meggyőződött róla, hogy a Kosár tartalma rendelési igényeinek megfelel, Tovább a pénztárba feliratra kattintva zárhatja le a megrendelését.

A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

A Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Eladó visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 4 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely e-mail tartalmazza a rendelés státuszát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló e-mail a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Amennyiben Vevő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát vesz észre, azt az Eladó felé 1 napon belül jeleznie kell írásban az Ügyfélszolgálatnál.

Fizetési módok:

Webáruházunkban történő vásárláskor a Vevő fizethet banki előre utalással. Ebben az esetben a visszaigazoló e-mail üzenetben küldjük meg az utaláshoz szükséges tudnivalókat, valamint a pontos, fizetendő összeget. Banki előre utalással történő fizetés esetében a kiszállítást csak a teljes összeg beérkezését követően tudjuk megkezdeni. Lehetőség van továbbá a terméket kiszállító futárnak történő úgynevezett utánvétes fizetésre is a visszaigazolásban szereplő összegnek megfelelően. Utánvétes fizetés esetében az utánvét költségét, külön közöljük.

Átvételi módok, átvételi díjak:

Az Eladó a megrendelt terméket a székhelyén történő személyes átvétellel vagy futárszolgálat igénybevételével szállítja házhoz külön díj ellenében. A szállítást a Sameday futárszolgálat végzi, az ingyenes szállítás kivételével, rendelésekor a termék mellet vagy a kosárban szereplő szállítási díj szerint.

Teljesítési határidő:

 A megrendelésre vonatkozó általános teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 4 munkanap. Az ettől történő eltérést minden esetben, telefon vagy tájékoztató e-mail útján jelezzük.

 Külföldre történő értékesítés:

Az Eladó nem különbözteti meg a webshop használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt Termékek kiszállítását, átvételét.

Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vevő tagállam szerinti nyelvén kommunikálni a Vevővel. Az Eladó továbbá nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

Az Eladó a Termék átadása érdekében az Eladó székhelyén történő személyes átvételi lehetőséget vagy futárszolgálattal, külön díj ellenében történő küldést biztosít, valamint nem magyarországi vevő kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illeti meg.

Szerződésszerű teljesítés követelményei:

A Terméknek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet 5. §-ban foglalt követelményeknek, azaz:

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;

b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;

c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és

d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön, a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak továbbá:

a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;

b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;

c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és

d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A Terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;

b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy

c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás:

Az ÁSZF jelen pontja a 45/2014 (II. 26.) Korm rendelet 3. számú melléklete felhasználásával készült:

A)   Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az Eladó megtagadhatja a Termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

B)   Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

C)   Jótállás

Hibás teljesítés esetén jelen ÁSZF alapján az Eladó a komposztláda és a magaságyás termékre vonatkozóan 1 év jótállást vállal a vásárlás napjától kezdődő időtartamtól

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Kicserélési és pénz visszafizetési igénnyel élhet az Eladó felé a fentiekben meghatározott határidőben.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fentiekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Elállási jog és felmondási jog

 A Vevőt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján megilleti a Termék átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállási vagy felmondási jog. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási vagy felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időben is gyakorolhatja.

Az elállási nyilatkozat kimásolható innen: https://www.karsaigardenshop.hu/adatvedelem-45  Amennyiben Ön élni kíván elállási jogával, úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot és a termék/termékek számlájának másolatát a következő címre megküldeni: Zöldfal Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 12.

Elállási nyilatkozatát akkor tudjuk határidőben megtettnek tekinteni, amennyiben azt a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi a fenti címre. Postai úton történő jelzés esetében a postabélyegző dátuma, e-mail útján történő küldés esetében az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe. A Vevő köteles továbbá a megrendelt terméket az Eladó címére az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az Eladó a Vevő által megfizetett összeg visszafizetését jogosult addig visszatartani, amíg a terméket vissza nem kapta vagy a Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A visszafizetés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja. A Vevőt a visszafizetés kapcsán többletköltség nem terhelheti. A Vevő felelős azonban a termék jellegének, tulajdonoságainak és használatának/működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Vevő köteles továbbá a Termék visszaküldésének közvetlen költségét is viselni, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

Elállási jog és felmondási jog alóli kivételek:

A Vevő nem élhet elállási jogával olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A Termékek megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében:

Azon Vevő, aki nem minősül fogyasztónak – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítás, kicserélés, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Termékszavatosság és Jótállás

A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.

Amennyiben az Eladó adott Termékhez önként jótállás biztosít, ezt a Termék megvásárlása során külön jelzi.

Keresés